História

Oddychovo náučný školský dvor

Charakteristika projektu:

Premena betónovej časti školského dvora na zelený areál vhodný pre oddych detí počas prestávok aj po vyučovaní. Izolácia školského dvora od mestského parkoviska. Vytvorenie potrebného tieňa pre menšie deti počas slnečných dní.

Číslo projektu: 2008169

Žiadateľ: ZŠ Rudolfa Dilonga

Obec: Trstená

Názov projektu: Oddychovo náučný školský dvor

Výška grantu: 1 427 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.