2008

Oddychovo náučný školský dvor

Číslo projektu: 2008169


 

Žiadateľ: ZŠ Rudolfa Dilonga

Obec: Trstená

Názov projektu: Oddychovo náučný školský dvor

Výška grantu: 1 427 €

Charakteristika projektu:

Premena betónovej časti školského dvora na zelený areál vhodný pre oddych detí počas prestávok aj po vyučovaní. Izolácia školského dvora od mestského parkoviska. Vytvorenie potrebného tieňa pre menšie deti počas slnečných dní.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.