2008

Oáza pre deti

Číslo projektu: 2008259


 

Žiadateľ: Združenie rodičov pri ZŠ s VJM

Obec: Rimavské Janovce

Názov projektu: Oáza pre deti

Výška grantu: 697 €

Charakteristika projektu:

Vysadenie zelene na školskom pozemku za účelom zníženia hluku a prachu pochádzajúceho z cestnej komunikácie. Všetky práce svojpomocne so zapojením školy, rodičov a samosprávy.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.