História

Oáza pre deti

Charakteristika projektu:

Vysadenie zelene na školskom pozemku za účelom zníženia hluku a prachu pochádzajúceho z cestnej komunikácie. Všetky práce svojpomocne so zapojením školy, rodičov a samosprávy.

Číslo projektu: 2008259

Žiadateľ: Združenie rodičov pri ZŠ s VJM

Obec: Rimavské Janovce

Názov projektu: Oáza pre deti

Výška grantu: 697 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.