História

Náš areál – náš raj

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v školskom areáli a osadenie informačných tabuliek pri jednotlivých stromoch, za pomoci študentov školy.

Číslo projektu: 2008162

Žiadateľ: Stredné odborné učilište stavebné

Obec: Žilina Bôrik

Názov projektu: Náš areál - náš raj

Výška grantu: 498 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.