2008

Náš areál – náš raj

Číslo projektu: 2008162


 

Žiadateľ: Stredné odborné učilište stavebné

Obec: Žilina Bôrik

Názov projektu: Náš areál - náš raj

Výška grantu: 498 €

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v školskom areáli a osadenie informačných tabuliek pri jednotlivých stromoch, za pomoci študentov školy.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.