2008

Zelená oddychová zóna pre verejnosť

Číslo projektu: 2008218


 

Žiadateľ: Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici

Obec: Banská Štiavnica

Názov projektu: Zelená oddychová zóna pre verejnosť

Výška grantu: 6 639 €

Charakteristika projektu:

Rekultivácia bývalej skládky a jej premena na zelený viacfunkčný oddychový areál v blízkosti internátu, za realizácie študentov a zamestnancov školy.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.