História

Zelená oddychová zóna pre verejnosť

Charakteristika projektu:

Rekultivácia bývalej skládky a jej premena na zelený viacfunkčný oddychový areál v blízkosti internátu, za realizácie študentov a zamestnancov školy.

Číslo projektu: 2008218

Žiadateľ: Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici

Obec: Banská Štiavnica

Názov projektu: Zelená oddychová zóna pre verejnosť

Výška grantu: 6 639 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.