História

Park ako zelená oáza pre ľudí i netopiere

Charakteristika projektu:

Zlepšenie hniezdnych možností vzácnych a chránených druhov netopierov v mestskom parku pomocou vhodnej výsadby drevín a inštalácie náhradných búdok, za spolupráce detí ZŠ.

Číslo projektu: 2008069

Žiadateľ: Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku

Obec: Nitra

Názov projektu: Park ako zelená oáza pre ľudí i netopiere

Výška grantu: 1 162 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.