2008

Park ako zelená oáza pre ľudí i netopiere

Číslo projektu: 2008069


 

Žiadateľ: Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku

Obec: Nitra

Názov projektu: Park ako zelená oáza pre ľudí i netopiere

Výška grantu: 1 162 €

Charakteristika projektu:

Zlepšenie hniezdnych možností vzácnych a chránených druhov netopierov v mestskom parku pomocou vhodnej výsadby drevín a inštalácie náhradných búdok, za spolupráce detí ZŠ.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.