2008

Záhrada ako zdroj zmysluplného trávenia voľného času

Číslo projektu: 2008265


 

Žiadateľ: Rodičovské združenie pri Centre voľného času

Obec: Gelnica

Názov projektu: Záhrada ako zdroj zmysluplného trávenia voľného času

Výška grantu: 2 025 €

Charakteristika projektu:

Svojpomocné vybudovanie malého náučného chodníka v školskej záhrade, osadenie prvkov malej záhradnej architektúry a výsadba drevín.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.