História

Záhrada ako zdroj zmysluplného trávenia voľného času

Charakteristika projektu:

Svojpomocné vybudovanie malého náučného chodníka v školskej záhrade, osadenie prvkov malej záhradnej architektúry a výsadba drevín.

Číslo projektu: 2008265

Žiadateľ: Rodičovské združenie pri Centre voľného času

Obec: Gelnica

Názov projektu: Záhrada ako zdroj zmysluplného trávenia voľného času

Výška grantu: 2 025 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.