2008

Náš priestor

Číslo projektu: 2008046


 

Žiadateľ: Pro homine, o.z.

Obec: Suchá nad Parnou

Názov projektu: Náš priestor

Výška grantu: 1 660 €

Charakteristika projektu:

Projekt obnovy biocentra a revitalizácie zelene v centre obce, ktorá bola poškodená veternou smršťou. Výsadba ovocných drevín za spolupráce viacerých obecných organizácií.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.