História

Náš priestor

Charakteristika projektu:

Projekt obnovy biocentra a revitalizácie zelene v centre obce, ktorá bola poškodená veternou smršťou. Výsadba ovocných drevín za spolupráce viacerých obecných organizácií.

Číslo projektu: 2008046

Žiadateľ: Pro homine, o.z.

Obec: Suchá nad Parnou

Názov projektu: Náš priestor

Výška grantu: 1 660 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.