História

Naše zdravé prostredie

Charakteristika projektu:

Vysadenie zelene a osadenie drobnej záhradnej architektúry v areáli MŠ na vytvorenie miesta na stretávanie detí, rodičov a starých rodičov. Súčasťou projektu aj svojpomocná stavba altánku.

Číslo projektu: 2008258

Žiadateľ: OZ Ponickje deti

Obec: Poniky

Názov projektu: Naše zdravé prostredie

Výška grantu: 498 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.