2008

Naše zdravé prostredie

Číslo projektu: 2008258


 

Žiadateľ: OZ Ponickje deti

Obec: Poniky

Názov projektu: Naše zdravé prostredie

Výška grantu: 498 €

Charakteristika projektu:

Vysadenie zelene a osadenie drobnej záhradnej architektúry v areáli MŠ na vytvorenie miesta na stretávanie detí, rodičov a starých rodičov. Súčasťou projektu aj svojpomocná stavba altánku.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.