2008

Rekultivácia územia náleziska odliatku lebky HOMO NEANDERTHALENSIS

Číslo projektu: 2008304


 

Žiadateľ: OZ NEANDERTAL

Obec: Gánovce

Názov projektu: Rekultivácia územia náleziska odliatku lebky HOMO NEANDERTHALENSIS

Výška grantu: 3 651 €

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene, vyčistenie a označenie významnej archeologickej lokality, za spolupráce OZ so samosprávou, Podtatranským múzeom a miestnymi dobrovoľníkmi.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.