História

Rekultivácia územia náleziska odliatku lebky HOMO NEANDERTHALENSIS

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene, vyčistenie a označenie významnej archeologickej lokality, za spolupráce OZ so samosprávou, Podtatranským múzeom a miestnymi dobrovoľníkmi.

Číslo projektu: 2008304

Žiadateľ: OZ NEANDERTAL

Obec: Gánovce

Názov projektu: Rekultivácia územia náleziska odliatku lebky HOMO NEANDERTHALENSIS

Výška grantu: 3 651 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.