História

Záchrana tufového kameňolomu – vyčistenie, revitalizácia

Charakteristika projektu:

Vyčistenie a označenie starého tufového lomu, ktorý bol v priebehu desiatok rokov zavezený rôznym stavebným odpadom a je okrem iného aj zaujímavým archeologickým náleziskom. Všetko za spolupráce s baníckym múzeom, Národným parkom Slovenský Kras, turistami a samosprávou.

Číslo projektu: 2008300

Žiadateľ: OZ KŐRTVÉLYES

Obec: Hrušov

Názov projektu: Záchrana tufového kameňolomu - vyčistenie, revitalizácia

Výška grantu: 2 656 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.