2008

Záchrana tufového kameňolomu – vyčistenie, revitalizácia

Číslo projektu: 2008300


 

Žiadateľ: OZ KŐRTVÉLYES

Obec: Hrušov

Názov projektu: Záchrana tufového kameňolomu - vyčistenie, revitalizácia

Výška grantu: 2 656 €

Charakteristika projektu:

Vyčistenie a označenie starého tufového lomu, ktorý bol v priebehu desiatok rokov zavezený rôznym stavebným odpadom a je okrem iného aj zaujímavým archeologickým náleziskom. Všetko za spolupráce s baníckym múzeom, Národným parkom Slovenský Kras, turistami a samosprávou.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.