2008

Park sv. Floriána – zóna oddychu a relaxu

Číslo projektu: 2008139


 

Žiadateľ: Obec Zlatníky

Obec: Zlatníky

Názov projektu: Park sv. Floriána - zóna oddychu a relaxu

Výška grantu: 1 660 €

Charakteristika projektu:

Obnova obecného parku, výsadba zelene a osadenie lavičiek a odpadových košov, za spolupráce aktívnych miestnych občanov so samosprávou.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.