História

Park sv. Floriána – zóna oddychu a relaxu

Charakteristika projektu:

Obnova obecného parku, výsadba zelene a osadenie lavičiek a odpadových košov, za spolupráce aktívnych miestnych občanov so samosprávou.

Číslo projektu: 2008139

Žiadateľ: Obec Zlatníky

Obec: Zlatníky

Názov projektu: Park sv. Floriána - zóna oddychu a relaxu

Výška grantu: 1 660 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.