História

Oddychová zóna „HNIEZDO“

Charakteristika projektu:

Vytvorenie oddychovej zóny – mini galérie v areáli parku NKP. Umiestnenie umeleckých prvkov určených na pohybové aktivity detí z dielne mladých dizajnérov, za spolupráce s miestnym múzeom a dobrovoľníkmi.

Číslo projektu: 2008256

Žiadateľ: Obec Svätý Anton

Obec: Svätý Anton

Názov projektu: Oddychová zóna "HNIEZDO"

Výška grantu: 3 386 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.