2008

Oddychová zóna “HNIEZDO”

Číslo projektu: 2008256


 

Žiadateľ: Obec Svätý Anton

Obec: Svätý Anton

Názov projektu: Oddychová zóna "HNIEZDO"

Výška grantu: 3 386 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie oddychovej zóny- mini galérie v areáli parku NKP. Umiestnenie umeleckých prvkov určených na pohybové aktivity detí z dielne mladých dizajnérov, za spolupráce s miestnym múzeom a dobrovoľníkmi.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.