2008

Zeleň pre život, zeleň pre oddych

Číslo projektu: 2008043


 

Žiadateľ: Obec Moravany nad Váhom

Obec: Moravany nad Váhom

Názov projektu: Zeleň pre život, zeleň pre oddych

Výška grantu: 2 656 €

Charakteristika projektu:

Obnova staršieho obecného parku, doplnenie zelene, ošetrenie existujúcej, spolupráca s miestnou ZŠ, dôchodcami a hasičmi.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.