História

Zeleň pre život, zeleň pre oddych

Charakteristika projektu:

Obnova staršieho obecného parku, doplnenie zelene, ošetrenie existujúcej, spolupráca s miestnou ZŠ, dôchodcami a hasičmi.

Číslo projektu: 2008043

Žiadateľ: Obec Moravany nad Váhom

Obec: Moravany nad Váhom

Názov projektu: Zeleň pre život, zeleň pre oddych

Výška grantu: 2 656 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.