História

Zazeleňovanie okolia obecného domu

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v okolí obecného domu plniaca izolačnú funkciu vzhľadom na blízku cestnú komunikáciu.

Číslo projektu: 2008024

Žiadateľ: Obec Kútniky

Obec: Kútniky

Názov projektu: Zazeleňovanie okolia obecného domu

Výška grantu: 1 328 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.