2008

Zazeleňovanie okolia obecného domu

Číslo projektu: 2008024


 

Žiadateľ: Obec Kútniky

Obec: Kútniky

Názov projektu: Zazeleňovanie okolia obecného domu

Výška grantu: 1 328 €

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v okolí obecného domu plniaca izolačnú funkciu vzhľadom na blízku cestnú komunikáciu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.