2008

Prírodná záhrada Pod gaštanmi

Číslo projektu: 2008298


 

Žiadateľ: Obec Kokšov-Bakša

Obec: Kokšov-Bakša

Názov projektu: Prírodná záhrada Pod gaštanmi

Výška grantu: 3 054 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie zelenej plochy (biokoridoru) spájajúcej brehové porasty štrkového jazera a brehové porasty rieky Hornád, za účelom poskytnutia významne lepších potravných a hniezdnych možností pre prítomné živočíchy, so zapojením verejnosti do realizácie.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.