História

Prírodná záhrada Pod gaštanmi

Charakteristika projektu:

Vybudovanie zelenej plochy (biokoridoru) spájajúcej brehové porasty štrkového jazera a brehové porasty rieky Hornád, za účelom poskytnutia významne lepších potravných a hniezdnych možností pre prítomné živočíchy, so zapojením verejnosti do realizácie.

Číslo projektu: 2008298

Žiadateľ: Obec Kokšov-Bakša

Obec: Kokšov-Bakša

Názov projektu: Prírodná záhrada Pod gaštanmi

Výška grantu: 3 054 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.