2008

Premena bývalej skládky odpadu na oddychovú zónu s prístaviskom lodí

Číslo projektu: 2008317


 

Žiadateľ: Obec Kladzany

Obec: Kladzany

Názov projektu: Premena bývalej skládky odpadu na oddychovú zónu s prístaviskom lodí

Výška grantu: 3 452 €

Charakteristika projektu:

Vyčistenie čiernej skládky odpadu na brehu rieky Ondavy pod hradom Čičva, následné vybudovanie oddychového areálu pre verejnosť, cykloturistov a prístavisko pre turistov – vodákov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.