2008

Náučný chodník vtáčím rajom

Číslo projektu: 2008261


 

Žiadateľ: Obec Iňačovce

Obec: Iňačovce

Názov projektu: Náučný chodník vtáčím rajom

Výška grantu: 2 788 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie náučného chodníka z obce ku rybníkom Senné – významnej chránenej vtáčej lokalite európskeho významu. Výsadba zelene, oprava pôvodnej studne a osadenie informačných tabúľ za spolupráce obce s ochranármi a žiakmi základnej školy.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.