História

Náučný chodník vtáčím rajom

Charakteristika projektu:

Vybudovanie náučného chodníka z obce ku rybníkom Senné – významnej chránenej vtáčej lokalite európskeho významu. Výsadba zelene, oprava pôvodnej studne a osadenie informačných tabúľ za spolupráce obce s ochranármi a žiakmi základnej školy.

Číslo projektu: 2008261

Žiadateľ: Obec Iňačovce

Obec: Iňačovce

Názov projektu: Náučný chodník vtáčím rajom

Výška grantu: 2 788 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.