2008

Oddychová zóna – rybníky Hrabovčík

Číslo projektu: 2008353


 

Žiadateľ: Obec Hrabovčík

Obec: Hrabovčík

Názov projektu: Oddychová zóna - rybníky Hrabovčík

Výška grantu: 1 328 €

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v svojpomocne novovybudovanom obecnom oddychovo – športovom areáli.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.