História

Oddychová zóna – rybníky Hrabovčík

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v svojpomocne novovybudovanom obecnom oddychovo – športovom areáli.

Číslo projektu: 2008353

Žiadateľ: Obec Hrabovčík

Obec: Hrabovčík

Názov projektu: Oddychová zóna - rybníky Hrabovčík

Výška grantu: 1 328 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.