2008

Revitalizácia parku v centre obce Horné Mýto

Číslo projektu: 2008025


 

Žiadateľ: Obec Horné Mýto

Obec: Horné Mýto

Názov projektu: Revitalizácia parku v centre obce Horné Mýto

Výška grantu: 1 660 €

Charakteristika projektu:

Obnova obecného parku nielen dosadením nových drevín, ale aj obnovou prvkov drobnej parkovej architektúry.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.