História

Revitalizácia parku v centre obce Horné Mýto

Charakteristika projektu:

Obnova obecného parku nielen dosadením nových drevín, ale aj obnovou prvkov drobnej parkovej architektúry.

Číslo projektu: 2008025

Žiadateľ: Obec Horné Mýto

Obec: Horné Mýto

Názov projektu: Revitalizácia parku v centre obce Horné Mýto

Výška grantu: 1 660 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.