História

Sadové úpravy – park pri kaštieli

Charakteristika projektu:

Úprava a revitalizácia parku v okolí rekonštruovaného kaštieľa.

Číslo projektu: 2008095

Žiadateľ: Obec Cabaj-Čápor

Obec: Cabaj-Čápor

Názov projektu: Sadové úpravy - park pri kaštieli

Výška grantu: 1 527 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.