2008

Zdravý priestor pre naše deti

Číslo projektu: 2008063


 

Žiadateľ: Mesto Želiezovce

Obec: Želiezovce

Názov projektu: Zdravý priestor pre naše deti

Výška grantu: 3 651 €

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v okolí detského ihriska, izolácia od miestnej komunikácie. Spolupráca samosprávy a miestnej jednoty dôchodcov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.