História

Zdravý priestor pre naše deti

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v okolí detského ihriska, izolácia od miestnej komunikácie. Spolupráca samosprávy a miestnej jednoty dôchodcov.

Číslo projektu: 2008063

Žiadateľ: Mesto Želiezovce

Obec: Želiezovce

Názov projektu: Zdravý priestor pre naše deti

Výška grantu: 3 651 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.