2008

Strom pre každé dieťa

Číslo projektu: 2008054


 

Žiadateľ: Mesto Gbely

Obec: Gbely

Názov projektu: Strom pre každé dieťa

Výška grantu: 1 494 €

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v okolí miestnej vodnej nádrže deťmi z miestnej ZŠ, z ktorých každé vysadilo “svoj” patronátny strom. Vysadený areál je určený na výučbu prírodovedných predmetov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.