História

Strom pre každé dieťa

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v okolí miestnej vodnej nádrže deťmi z miestnej ZŠ, z ktorých každé vysadilo „svoj“ patronátny strom. Vysadený areál je určený na výučbu prírodovedných predmetov.

Číslo projektu: 2008054

Žiadateľ: Mesto Gbely

Obec: Gbely

Názov projektu: Strom pre každé dieťa

Výška grantu: 1 494 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.