2008

Zelený rozprávkový svet

Číslo projektu: 2008309


 

Žiadateľ: Materská škola ul. Partizánska

Obec: Humenné

Názov projektu: Zelený rozprávkový svet

Výška grantu: 996 €

Charakteristika projektu:

Úprava areálu materskej školy, výsadba zelene a vytvorenie podmienok pre zážitkové vyučovanie v prírode, za svojpomocnej spolupráce rodičov a dobrovoľníkov zo sídliska.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.