História

Zelený rozprávkový svet

Charakteristika projektu:

Úprava areálu materskej školy, výsadba zelene a vytvorenie podmienok pre zážitkové vyučovanie v prírode, za svojpomocnej spolupráce rodičov a dobrovoľníkov zo sídliska.

Číslo projektu: 2008309

Žiadateľ: Materská škola ul. Partizánska

Obec: Humenné

Názov projektu: Zelený rozprávkový svet

Výška grantu: 996 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.