História

Učíme sa vzťahom k prírode

Charakteristika projektu:

Vybudovanie eko-pedagogickej plochy v areáli gymnázia, za účelom výučby prírodovedných predmetov, ukážky prírodných procesov priamo na vysadenej ploche a aplikácie teoretických vedomostí pri tvorbe zelenej plochy.

Číslo projektu: 2008167

Žiadateľ: Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

Obec: Liptovský Mikuláš

Názov projektu: Učíme sa vzťahom k prírode

Výška grantu: 2 656 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.