2008

Učíme sa vzťahom k prírode

Číslo projektu: 2008167


 

Žiadateľ: Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

Obec: Liptovský Mikuláš

Názov projektu: Učíme sa vzťahom k prírode

Výška grantu: 2 656 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie eko-pedagogickej plochy v areáli gymnázia, za účelom výučby prírodovedných predmetov, ukážky prírodných procesov priamo na vysadenej ploche a aplikácie teoretických vedomostí pri tvorbe zelenej plochy.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.