História

Miesto, kde sa cítim fajn

Charakteristika projektu:

Vytvorenie a následná trvalá starostlivosť o zeleň v bezprostrednom okolí školy. Úprava existujúcej a výsadba novej zelene – stromy aj živé ploty. Podpora cyklodopravy. Všetko za realizácie študentov gymnázia.

Číslo projektu: 2008210

Žiadateľ: Evanjelické gymnázium Tisovec

Obec: Tisovec

Názov projektu: Miesto, kde sa cítim fajn

Výška grantu: 1 095 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.