2008

Miesto, kde sa cítim fajn

Číslo projektu: 2008210


 

Žiadateľ: Evanjelické gymnázium Tisovec

Obec: Tisovec

Názov projektu: Miesto, kde sa cítim fajn

Výška grantu: 1 095 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie a následná trvalá starostlivosť o zeleň v bezprostrednom okolí školy. Úprava existujúcej a výsadba novej zelene – stromy aj živé ploty. Podpora cyklodopravy. Všetko za realizácie študentov gymnázia.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.