2008

Zelené oázy 2008 “Revitalizácia parku”

Číslo projektu: 2008189


 

Žiadateľ: Anna Majcháková

Obec: Žilina-Bytčica

Názov projektu: Zelené oázy 2008 "Revitalizácia parku"

Výška grantu: 664 €

Charakteristika projektu:

Druhá fáza revitalizácie starého parku v okolí školy, ktorý je chránenou kultúrnou pamiatkou- výsadba novej zelene a fixovanie korún starých líp.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.