História

Zelené oázy 2008 „Revitalizácia parku“

Charakteristika projektu:

Druhá fáza revitalizácie starého parku v okolí školy, ktorý je chránenou kultúrnou pamiatkou- výsadba novej zelene a fixovanie korún starých líp.

Číslo projektu: 2008189

Žiadateľ: Anna Majcháková

Obec: Žilina-Bytčica

Názov projektu: Zelené oázy 2008 "Revitalizácia parku"

Výška grantu: 664 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.