História

Detská dedinka

Charakteristika projektu:

Vytvorenie komplexnej zelenej plochy v centre mesta, výsadba drevín, vybudovanie chodníkov a osadenie drobnej parkovej architektúry.

Číslo projektu: 2008209

Žiadateľ: Alter Nativa, o.z.

Obec: Revúca

Názov projektu: Detská dedinka

Výška grantu: 1 394 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.