2008

Detská dedinka

Číslo projektu: 2008209


 

Žiadateľ: Alter Nativa, o.z.

Obec: Revúca

Názov projektu: Detská dedinka

Výška grantu: 1 394 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie komplexnej zelenej plochy v centre mesta, výsadba drevín, vybudovanie chodníkov a osadenie drobnej parkovej architektúry.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.