2007

Rajská záhrada pri základnej škole

Číslo projektu: 2007031


 

Žiadateľ: Základná škola Šahy

Obec: Šahy

Názov projektu: Rajská záhrada pri základnej škole

Výška grantu: 1 726 €

Charakteristika projektu:

Pestovanie okrasných a liečivých rastlín v školskej záhrade, ktorá má plniť aj funkciu učebne botaniky za účelom výuky základných pestovateľských postupov a využitia vypestovaného rastlinného materiálu pre potreby mesta a ďalšiu výsadbu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.