História

Rajská záhrada pri základnej škole

Charakteristika projektu:

Pestovanie okrasných a liečivých rastlín v školskej záhrade, ktorá má plniť aj funkciu učebne botaniky za účelom výuky základných pestovateľských postupov a využitia vypestovaného rastlinného materiálu pre potreby mesta a ďalšiu výsadbu.

Číslo projektu: 2007031

Žiadateľ: Základná škola Šahy

Obec: Šahy

Názov projektu: Rajská záhrada pri základnej škole

Výška grantu: 1 726 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.