História

Zelená oáza oddychu a poznávania školského areálu Nižnej

Charakteristika projektu:

Vybudovanie ekoučebne – prenosné lavičky na prácu detí v záhrade, výsadba náučného stromoradia ihličnatých drevín, výsadba živého plota, osadenie náučnej tabule.

Číslo projektu: 2007117

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou

Obec: Nižná

Názov projektu: Zelená oáza oddychu a poznávania školského areálu Nižnej

Výška grantu: 2 656 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.