2007

Zelená oáza oddychu a poznávania školského areálu Nižnej

Číslo projektu: 2007117


 

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou

Obec: Nižná

Názov projektu: Zelená oáza oddychu a poznávania školského areálu Nižnej

Výška grantu: 2 656 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie ekoučebne – prenosné lavičky na prácu detí v záhrade, výsadba náučného stromoradia ihličnatých drevín, výsadba živého plota, osadenie náučnej tabule.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.