História

Spev v sade

Charakteristika projektu:

Obnova a presvetlenie starého školského sadu za účelom realizácie školských aj voľnočasových športových aktivít detí a poskytnutia prirodzených aj umelých hniezdnych možností pre rôzne druhy spevavcov.

Číslo projektu: 2007042

Žiadateľ: Základná škola Michalovce

Obec: Michalovce

Názov projektu: Spev v sade

Výška grantu: 1 461 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.