2007

Spev v sade

Číslo projektu: 2007042


 

Žiadateľ: Základná škola Michalovce

Obec: Michalovce

Názov projektu: Spev v sade

Výška grantu: 1 461 €

Charakteristika projektu:

Obnova a presvetlenie starého školského sadu za účelom realizácie školských aj voľnočasových športových aktivít detí a poskytnutia prirodzených aj umelých hniezdnych možností pre rôzne druhy spevavcov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.