História

Zelená škola

Charakteristika projektu:

Úprava školského pozemku po asanácii starej budovy, výsadba novej a ošetrenie existujúcej zelene.

Číslo projektu: 2007020

Žiadateľ: Základná škola Dunajská Streda

Obec: Dunajská Streda

Názov projektu: Zelená škola

Výška grantu: 199 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.