História

Náučné školské arborétum

Charakteristika projektu:

Vytvorenie malého školského arboréta – štyri rôzne stanovištia s pôvodnými listnatými aj ihličnatými drevinami, za účelom využitia ako ekoučebňe, počas prestávok, popoludní pre školský klub a s prístupom verejnosti.

Číslo projektu: 2007047

Žiadateľ: Základná škola a materská škola Jelšava

Obec: Jelšava

Názov projektu: Náučné školské arborétum

Výška grantu: 830 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.