2007

Náučné školské arborétum

Číslo projektu: 2007047


 

Žiadateľ: Základná škola a materská škola Jelšava

Obec: Jelšava

Názov projektu: Náučné školské arborétum

Výška grantu: 830 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie malého školského arboréta – štyri rôzne stanovištia s pôvodnými listnatými aj ihličnatými drevinami, za účelom využitia ako ekoučebňe, počas prestávok, popoludní pre školský klub a s prístupom verejnosti.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.