História

Nová náučná lokalita pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi

Charakteristika projektu:

Vybudovanie oddychovej zóny, náučnej lokality a revitalizácia mŕtveho ramena rieky Hornád na okraji mesta. Zachovanie a ochrana ohrozeného mokraďového biotopu – genofondovej plochy pre európsky významné druhy obojživelníkov.

Číslo projektu: 2007098

Žiadateľ: Základná organizácia „Orol“ Slovenského zväzu ochrancov prírody

Obec: Spišská Nová Ves

Názov projektu: Nová náučná lokalita pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi

Výška grantu: 4 913 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.