2007

Nová náučná lokalita pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi

Číslo projektu: 2007098


 

Žiadateľ: Základná organizácia „Orol“ Slovenského zväzu ochrancov prírody

Obec: Spišská Nová Ves

Názov projektu: Nová náučná lokalita pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi

Výška grantu: 4 913 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie oddychovej zóny, náučnej lokality a revitalizácia mŕtveho ramena rieky Hornád na okraji mesta. Zachovanie a ochrana ohrozeného mokraďového biotopu – genofondovej plochy pre európsky významné druhy obojživelníkov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.