2007

Príbeh Invázia Rondel

Číslo projektu: 2007125


 

Žiadateľ: Truc sphérique, o.z.

Obec: Žilina

Názov projektu: Príbeh Invázia Rondel

Výška grantu: 3 054 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie zelenej plochy – inšpiratívneho miesta na stretávanie ľudí, za účelom tvorby kreatívneho priestoru pre umelcov a deti navštevujúce tvorivé dielne na Stanici. Hlavným zmyslom je návrat ľudského rozmeru do betónom obklopeného priestoru.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.