História

Príbeh Invázia Rondel

Charakteristika projektu:

Vytvorenie zelenej plochy – inšpiratívneho miesta na stretávanie ľudí, za účelom tvorby kreatívneho priestoru pre umelcov a deti navštevujúce tvorivé dielne na Stanici. Hlavným zmyslom je návrat ľudského rozmeru do betónom obklopeného priestoru.

Číslo projektu: 2007125

Žiadateľ: Truc sphérique, o.z.

Obec: Žilina

Názov projektu: Príbeh Invázia Rondel

Výška grantu: 3 054 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.