2007

Tis strom – tis mesto

Číslo projektu: 2007083


 

Žiadateľ: Stredná priemyselná škola

Obec: Tisovec

Názov projektu: Tis strom - tis mesto

Výška grantu: 1 328 €

Charakteristika projektu:

Výsadba a starostlivosť o stromy, ktoré dali mestu meno. Výsadba  realizovaná na školskom pozemku v intraviláne mesta v okolí prístupovej cesty k miestnej chránenej prírodnej lokalite Hradová.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.