História

Tis strom – tis mesto

Charakteristika projektu:

Výsadba a starostlivosť o stromy, ktoré dali mestu meno. Výsadba  realizovaná na školskom pozemku v intraviláne mesta v okolí prístupovej cesty k miestnej chránenej prírodnej lokalite Hradová.

Číslo projektu: 2007083

Žiadateľ: Stredná priemyselná škola

Obec: Tisovec

Názov projektu: Tis strom - tis mesto

Výška grantu: 1 328 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.