2007

Kollárova záhrada – arborétum vzrastových foriem domácich druhov drevín

Číslo projektu: 2007087


 

Žiadateľ: Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici

Obec: Banská Štiavnica

Názov projektu: Kollárova záhrada - arborétum vzrastových foriem domácich druhov drevín

Výška grantu: 4 813 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia spustnutej Kollárovej záhrady, ktorá je súčasťou areálu Strednej lesníckej školy. Vytvorenie arboréta s rôznymi vzrastovými formami a morfologickými i farebnými zvláštnosťami domácich drevín. Osadenie informačných tabuliek k drevinám, rekonštrukcia studne a záhradných múrikov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.