História

Kollárova záhrada – arborétum vzrastových foriem domácich druhov drevín

Charakteristika projektu:

Revitalizácia spustnutej Kollárovej záhrady, ktorá je súčasťou areálu Strednej lesníckej školy. Vytvorenie arboréta s rôznymi vzrastovými formami a morfologickými i farebnými zvláštnosťami domácich drevín. Osadenie informačných tabuliek k drevinám, rekonštrukcia studne a záhradných múrikov.

Číslo projektu: 2007087

Žiadateľ: Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici

Obec: Banská Štiavnica

Názov projektu: Kollárova záhrada - arborétum vzrastových foriem domácich druhov drevín

Výška grantu: 4 813 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.