História

Park pri Dubovej

Charakteristika projektu:

Revitalizácia miestneho parku pri vodnom toku, doplnenie chýbajúcej zelene, ošetrenie existujúcej, sprístupnenie parku pre širšiu cieľovú skupinu.

Číslo projektu: 2007014

Žiadateľ: Slovenský skauting, Trenčianska oblasť

Obec: Dubnica nad Váhom

Názov projektu: Park pri Dubovej

Výška grantu: 3 319 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.