2007

Park pri Dubovej

Číslo projektu: 2007014


 

Žiadateľ: Slovenský skauting, Trenčianska oblasť

Obec: Dubnica nad Váhom

Názov projektu: Park pri Dubovej

Výška grantu: 3 319 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia miestneho parku pri vodnom toku, doplnenie chýbajúcej zelene, ošetrenie existujúcej, sprístupnenie parku pre širšiu cieľovú skupinu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.