2007

Náučný chodník pri Záchrannej a rehabilitačnej stanici v Zázrivej

Číslo projektu: 2007119


 

Žiadateľ: Priatelia Národného parku Malá Fatra

Obec: Zázrivá

Názov projektu: Náučný chodník pri Záchrannej a rehabilitačnej stanici v Zázrivej

Výška grantu: 4 979 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie náučného chodníka a ekoučebne pri Záchrannej a rehabilitačnej stanici pre živočíchy v Zázrivej, ktorá slúži aj na ekovýchovu. Chodník napojený na existujúcu cyklotrasu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.