História

Náučný chodník pri Záchrannej a rehabilitačnej stanici v Zázrivej

Charakteristika projektu:

Vybudovanie náučného chodníka a ekoučebne pri Záchrannej a rehabilitačnej stanici pre živočíchy v Zázrivej, ktorá slúži aj na ekovýchovu. Chodník napojený na existujúcu cyklotrasu.

Číslo projektu: 2007119

Žiadateľ: Priatelia Národného parku Malá Fatra

Obec: Zázrivá

Názov projektu: Náučný chodník pri Záchrannej a rehabilitačnej stanici v Zázrivej

Výška grantu: 4 979 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.