História

Oddychová zóna v centre mesta Kráľovský Chlmec so zeleňou

Charakteristika projektu:

Vytvorenie estetickej oddychovej zóny v centre mesta, pričom zeleň slúži hlavne ako izolácia od hluku a prachu spôsobeného dopravou.

Číslo projektu: 2007054

Žiadateľ: OZ Pro Patria

Obec: Kráľovský Chlmec

Názov projektu: Oddychová zóna v centre mesta Kráľovský Chlmec so zeleňou

Výška grantu: 2 622 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.