2007

Oddychová zóna v centre mesta Kráľovský Chlmec so zeleňou

Číslo projektu: 2007054


 

Žiadateľ: OZ Pro Patria

Obec: Kráľovský Chlmec

Názov projektu: Oddychová zóna v centre mesta Kráľovský Chlmec so zeleňou

Výška grantu: 2 622 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie estetickej oddychovej zóny v centre mesta, pričom zeleň slúži hlavne ako izolácia od hluku a prachu spôsobeného dopravou.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.