2007

Parková úprava priestoru bývalého židovského cintorína v Čadci

Číslo projektu: 007127


 

Žiadateľ: Okresný výbor SZOPK v Čadci

Obec: Čadca

Názov projektu: Parková úprava priestoru bývalého židovského cintorína v Čadci

Výška grantu: 3 319 €

Charakteristika projektu:

Úprava areálu bývalého židovského cintorína v Čadci – tvorba estetického zeleného priestoru na relax v centre mesta pomocou terénnych úprav, zatrávnenia a výsadby zelene. Cintorín, ktorý slúžil obyvateľom skoro dvesto rokov až do ich násilnej deportácie do vyhladzovacích táborov v r. 1942, bol poškodený rôznymi boľševickými budovateľskými aktivitami. V spolupráci so ÚZŽNO osadenie pamätnej tabule obetiam holokaustu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.