História

Parková úprava priestoru bývalého židovského cintorína v Čadci

Charakteristika projektu:

Úprava areálu bývalého židovského cintorína v Čadci – tvorba estetického zeleného priestoru na relax v centre mesta pomocou terénnych úprav, zatrávnenia a výsadby zelene. Cintorín, ktorý slúžil obyvateľom skoro dvesto rokov až do ich násilnej deportácie do vyhladzovacích táborov v r. 1942, bol poškodený rôznymi boľševickými budovateľskými aktivitami. V spolupráci so ÚZŽNO osadenie pamätnej tabule obetiam holokaustu.

Číslo projektu: 007127

Žiadateľ: Okresný výbor SZOPK v Čadci

Obec: Čadca

Názov projektu: Parková úprava priestoru bývalého židovského cintorína v Čadci

Výška grantu: 3 319 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.