História

Park štvorlístok

Charakteristika projektu:

Vytvorenie relaxačno-športového areálu na voľnej ploche v intraviláne mesta.

Číslo projektu: 2007066

Žiadateľ: Občianske združenie Štvorlístok pre deti

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: Park štvorlístok

Výška grantu: 3 319 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.