2007

City park – park for everyone, park for all

Číslo projektu: 2007024


 

Žiadateľ: Mesto

Obec: Šahy

Názov projektu: City park - park for everyone, park for all

Výška grantu: 2 324 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia a doplnenie zelene v starom mestskom parku, ktorého časť bola v minulosti  necitlivo zmenená na dopravné ihrisko. Zeleň doplnená aj vhodnou parkovou architektúrou.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.