História

City park – park for everyone, park for all

Charakteristika projektu:

Revitalizácia a doplnenie zelene v starom mestskom parku, ktorého časť bola v minulosti  necitlivo zmenená na dopravné ihrisko. Zeleň doplnená aj vhodnou parkovou architektúrou.

Číslo projektu: 2007024

Žiadateľ: Mesto

Obec: Šahy

Názov projektu: City park - park for everyone, park for all

Výška grantu: 2 324 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.