2007

Revitalizovaná záhrada – hodnotná náhrada

Číslo projektu: 2007102


 

Žiadateľ: Kežmarok

Obec: Mesto Kežmarok

Názov projektu: Revitalizovaná záhrada - hodnotná náhrada

Výška grantu: 3 319 €

Charakteristika projektu:

Komplexná revitalizácia Reisingerovej záhrady – v súčasnosti menšieho parku na hranici mestskej pamiatkovej zóny. Doplnenie zelene, ošetrenie existujúcej, presvetlenie parku, malá parková architektúra, úprava chodníkov. Spolupráca s Klubom vojenských dôchodcov, ktorí majú nad parkom už viac rokov záštitu a odpracovali tam už stovky hodín.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.