História

Revitalizovaná záhrada – hodnotná náhrada

Charakteristika projektu:

Komplexná revitalizácia Reisingerovej záhrady – v súčasnosti menšieho parku na hranici mestskej pamiatkovej zóny. Doplnenie zelene, ošetrenie existujúcej, presvetlenie parku, malá parková architektúra, úprava chodníkov. Spolupráca s Klubom vojenských dôchodcov, ktorí majú nad parkom už viac rokov záštitu a odpracovali tam už stovky hodín.

Číslo projektu: 2007102

Žiadateľ: Kežmarok

Obec: Mesto Kežmarok

Názov projektu: Revitalizovaná záhrada - hodnotná náhrada

Výška grantu: 3 319 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.