2007

Oáza na detskom ihrisku

Číslo projektu: 2007039


 

Žiadateľ: Materské centrum Rybička

Obec: Nové Zámky

Názov projektu: Oáza na detskom ihrisku

Výška grantu: 3 718 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia a rekonštrukcia detského ihriska, výsadba ochrannej zelene, osadenie lavičiek, smetných košov a informačnej tabule.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.