História

Oáza na detskom ihrisku

Charakteristika projektu:

Revitalizácia a rekonštrukcia detského ihriska, výsadba ochrannej zelene, osadenie lavičiek, smetných košov a informačnej tabule.

Číslo projektu: 2007039

Žiadateľ: Materské centrum Rybička

Obec: Nové Zámky

Názov projektu: Oáza na detskom ihrisku

Výška grantu: 3 718 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.