2007

Škola – zelená oáza

Číslo projektu: 2007048


 

Žiadateľ: Gymnázium Trebišov

Obec: Trebišov

Názov projektu: Škola - zelená oáza

Výška grantu: 1 992 €

Charakteristika projektu:

Úprava areálu gymnázia na zelený školský dvor. Výsadba zelene, zriadenie kompostoviska, jazierka, vybudovanie náučného chodníka kvôli spoznávaniu jednotlivých druhov drevín.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.