História

Škola – zelená oáza

Charakteristika projektu:

Úprava areálu gymnázia na zelený školský dvor. Výsadba zelene, zriadenie kompostoviska, jazierka, vybudovanie náučného chodníka kvôli spoznávaniu jednotlivých druhov drevín.

Číslo projektu: 2007048

Žiadateľ: Gymnázium Trebišov

Obec: Trebišov

Názov projektu: Škola - zelená oáza

Výška grantu: 1 992 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.