História

Envirozóna

Charakteristika projektu:

Revitalizácia malej lokálnej mokrade v intraviláne mesta, prezentácia rastlín a živočíchov formou náučného chodníka, drobná parková architektúra.

Číslo projektu: 2007001

Žiadateľ: Gymnázium Antona Bernoláka

Obec: Senec

Názov projektu: Envirozóna

Výška grantu: 3 220 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.