2007

Envirozóna

Číslo projektu: 2007001


 

Žiadateľ: Gymnázium Antona Bernoláka

Obec: Senec

Názov projektu: Envirozóna

Výška grantu: 3 220 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia malej lokálnej mokrade v intraviláne mesta, prezentácia rastlín a živočíchov formou náučného chodníka, drobná parková architektúra.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.