Aktuality

Zoznam postupujúcich projektových návrhov do 2.kola v programe Zelené oázy.

Do 3. decembra 2018 mali možnosť žiadatelia (registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, centrá voľného času a komunitné centrá, ako i mestá a obce v partnerstve s niektorým z už uvedených žiadateľov) podať svoje návrhy projektových návrhov v programe Zelené oázy. Z prijatých 123 návrhov, ktoré sme do stanoveného dátumu obdržali, vybrala odborná komisia 85 postupujúcich žiadostí do 2.kola programu Zelené oázy 2019.

Členovia hodnotiacej komisie: 

  • Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis
  • Hanka Kukučková, Podniková a marketingová komunikácia, Slovnaft
  • Sylvia Huťková, inšpektorka, Inšpekcia životného prostredia Banská Bystrica
  • Eva Stanková, environmentálna aktivistka
  • Milan Barlog, strážca a biológ, Správa národného parku Slovenský raj
  • Ivan Žilinčár, riaditeľ, Základná škola s materskou školou Liptovská osada

AKTUALIZOVANÝ zoznam postupujúcich projektových návrhov nájdete na stiahnutie TU.

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.