Aktuality

Slovensko bude bohatšie o 23 nových zelených oáz

Vo finále 13. ročníka grantového programu Zelené oázy bolo vybratých 23 projektov, ktoré dostanú financie na ich realizáciu. Nový život vdýchnu zanedbaným miestam dobrovoľníci z miestnych komunít, ktorí spomedzi 123 žiadostí poslali najlepšie nápady na rozzelenanie miest, kde žijú.

Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od apríla do konca septembra 2019. Zoznam podporených projektov v roku 2019 z grantového programu Zelené oázy nájdete TU.

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.