Aktuality

PRESAĎME SI SPOLU DOBRÉ NÁPADY

Grantový program  Zelené oázy vyhlasuje výzvu na rok 2023 s témou  – S nápadom, spolu a zodpovedne. Obce, mestá, neziskové organizácie, školy, komunitné centrá  s ekonadšencami majú opäť možnosť získať finančnú podporu na realizáciu svojich projektov zameraných na výsadbu alebo revitalizáciu zelene. Slovnaft a Nadácia Ekopolis celkovo podporia najlepšie projekty sumou 60 000 eur.

Aj 17. ročník grantového program Zelené oázy podporuje aktivity prospešné pre životné prostredie, podporuje chuť ľudí spolupodieľať sa dobrovoľníckou prácou a snahu udržiavať výsledky svojej práce aj v ďalších rokoch. 

V novom ročníku grantového programu Zelené oázy chceme podporiť zodpovedné a udržateľné nápady, ktoré spájajú ľudí pri formovaní pestrého prostredia, v ktorom dnes žijeme, ale slúžiť budú i budúcim generáciám. Prihláste svoj projekt do programu Zelené oázy. Spolu dokážeme veľa!“ vyzýva Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Výzva na podávanie projektov je otvorená do 16. januára 2023.  Vybrané projekty sa budú môcť realizovať už na jar 2023.

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.