Aktuality

Koncert na záhradnom amfiteátri


 

15. septmebra 2018 sa vďaka občianskemu združeniu Periférne centrá podarilo zorganizovať koncert speváčky a skladateľky Ivany Mer, ktorým v Dubravici zároveň pootvorili vznikajúci záhradný amfiteáter za kultúrnym centrom Škôlka v Dúbravici.

Projekt Záhradný amfiteáter mení dosiaľ nevyužitú severozápadnú časť areálu bývalej materskej školy na miesto spoločenského diania. Priestor podobný amfiteátru stúpa do svahu a je svojou predispozíciou vhodný na realizovanie kultúrnych podujatí. Ponúka divákom výhľad na podpoliansku krajinu, ktorá tvorí živú kulisu pre rozmanité podujatia na amfiteátri. V roku 2017 prebehli prvé priestorové úvahy, bádania aj terénne úpravy v tomto priestore. V roku 2018 sa vďaka podpore nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. a ich programu Zelené oázy, podarilo vybudovať pódium, dotiahnuť elektrinu, opraviť exteriérové wc, natrieť projekčnú plochu, či zaviesť zber dažďovej vody pre polievanie záhrady.

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.